Dostupni kursevi

Практична (блок) настава IV2

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Ranko Adamović
 • Predavač: Gradimir Filipović
 • Predavač: Predrag Vučić

Programiranje IV1

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Strahinja Mršić

Tehnička dokumentacija IV-3

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Техничка документација

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Slobodan Nadrljanski

Veb programiranje IV

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Strahinja Mršić

Programiranje IV-1

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Jasmina Almaši

Programiranje- Sekcija

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Jasmina Almaši

Programiranje IV3

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Jasmina Almaši
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Mikrokontroleri i mikroračunari IV-1

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Milan Živić

Web dizajn 4/2

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Jasmina Almaši
 • Predavač: Nevenka Karić

Zaštita informacionih sistema IV-3

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Dragoslav Kovačev
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Održavanje računarskih sistema IV-1

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Luka Ljuboja
 • Predavač: Đorđe Sivčev

Računarske mreže i Internet servisi IV-3

Kategorija: IV-razred
 • Predavač: Đorđe Sivčev