Dostupni kursevi

Hidraulika i pneumatika

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Branislava Čičulić

DIZEL MOTORI III2

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Ranko Adamović

Programiranje za KUM III-4

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Valentina Ćojanović

Tehnologija za KUM III-4

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Valentina Ćojanović

Projektovanje tehnoloških sistema III4

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Borislav Gecić

PROJEKTOVANJE TEHNOLIŠKIH SISTEMA IIIgod.

Kategorija: III-razred
  • Predavač: Lidija Erdeljan