Dostupni kursevi

Sistem paljenja III2 vežbe

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Gradimir Filipović
 • Predavač: Mihalj Mihok

Практична (блок) настава III2

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Gradimir Filipović

Operativni sistemi III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Luka Ljuboja

Računarski sistemi III-3

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Dragoslav Kovačev

Baze podataka 2

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Sanja Jovanović

Софтверски алати III

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Slobodan Nadrljanski

Tehnička dokumentacija III-3

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Programiranje III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Ljiljana Vukosavljev

Електроника III-2

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Гордана Татић

Електроника III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Гордана Татић

Mikrokontroleri i mikroračunari III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Milan Živić

Računarska logika III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Milan Živić

Programiranje 3-3

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Jasmina Almaši
 • Predavač: Nevenka Karić

Web programiranje

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Zagorka Vidović

Racunarske mreže III-1

Kategorija: III-razred
 • Predavač: Đorđe Sivčev