Dostupni kursevi

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Stanislav Imbronjev

MEHANIKA I-4

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Branislava Čičulić

МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1/5

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Branislava Čičulić

Mašinski materijali I-4

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Tehnologija ručne i mašinske obrade I-5

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Tehničko crtanje I-4

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Valentina Ćojanović

Tehničko crtanje- operateri mašinske obrade

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac

Tehnologija ručne i mašinske obrade I5

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Jelena Bunjevac
 • Predavač: Branislava Čičulić
 • Predavač: Valentina Ćojanović
 • Predavač: Lidija Erdeljan
 • Predavač: Borislav Gecić
 • Predavač: Dejan Lazić

Tehničko crtanje I-4 B grupa

Kategorija: I-razred
 • Predavač: Stanislav Imbronjev